Pomoc prawna (obsługa prawna) dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Pomoc prawna świadczona przez naszą kancelarię dotyczy w szczególności:  bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym tworzenia, rejestracji, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych, doradztwa w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, inwestycji budowlanych, sporządzania umów oraz innych aktów korporacyjnych (uchwał wspólników lub akcjonariuszy, regulaminów, zmiany umów i statutów, etc.), procesów i innych postępowań nieprocesowych (KIO, etc.) w tym również postępowań podatkowych i kontrolnychprowadzenie negocjacji związanych z kontraktami gospodarczymi.

Procesy i postępowania nieprocesowe. 

Proces cywilny (w tym gospodarczy) i inne postępowania nieprocesowe (np. przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Krajową Izbą Odwoławczą etc.) to obszar naszej szczególnej troski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wymienionych postępowań. Świadczymy pomoc od etapu przedprocesowego, poprzez postępowanie sądowe (inne) do momentu jego prawomocnego rozstrzygnięcia i egzekucji praw naszych Klientów. Każda sprawa poprzedzona jest bardzo wnikliwym i starannym przygotowaniem (analizą stanu faktycznego i prawnego sprawy). Proces to przede wszystkim fakty. Samo przedstawienie faktów nie wystarczy jednak aby wygrać sprawę. Znaczenie ma to, które fakty zostaną udowodnione. Ważne jest, kiedy (na jakim etapie procesu) zostaną zgłoszone stosowne wnioski dowodowe, a także i to czy roszczenie nie uległo przedawnieniu, a jeśli tak to co zrobić w takiej sytuacji.

Pomoc prawna dla podmiotów leczniczych.

Zespół kancelarii oferuje kompleksowe usługi na rzecz podmiotów medycznych w szczególności w zakresie: procesów inwestycyjnych, umów zawieranych w ramach bieżącej działalności podmiotu medycznego, dokumentacji medycznej (w tym zgoda pacjenta) postępowań sądowych i innych postępowań nieprocesowych (KIO etc.), zamówień publicznych.